En muslimsk begravning skiljer sig från en kristen. Kroppen ska begravas i direkt anslutning till dödsfallet. Muslimer tvättas efter döden och begravs alltid inlindade i tyg. Kroppen ska placeras så att huvudet är vänt mot Mecka.

Det är fullt möjligt att anordna en muslimsk begravning i Stockholm eller i andra delar av Sverige. En begravning Stockholm kan skräddarsys efter behovet du har. En muslimsk begravning skiljer sig en del från en kristen. För muslimer är döden början på något nytt och därför är sörjandet inte överdrivet. Direkt efter ett dödsfall samlas familjen och släkten i den avlidnes hem och alla ber tillsammans. Enligt muslimsk tro ska en muslimsk person gravsättas direkt när döden är konstaterad. Kroppen ska tvättas och svepas in i rena tygstycken. Egentligen ska en kropp begravas utan kista, men det är svårt att få göra det i Sverige. Istället väljer de flesta att svepa in kroppen i tyg och lägga den i en enklare kista.

“På SSIB menar man att det saknas samordning kring frågan om muslimska gravplatser.” Läs mer här

Muslimsk begravningsplats är enkelt utformad

Det finns muslimska begravningsplatser i Sverige även om det kan vara brist på dem i vissa delar av landet. Det finns dock tankar på att utöka antalet begravningsplatser för muslimer. Begravningsplatsen är väldigt viktig för muslimer. Den avlidne ska även kunna ligga med huvudet mot Mecka. Muslimer är även väldigt noga med att familjen ska ha möjlighet att begravas intill varandra. En muslimsk begravningsplats är oftast enkel i sin utformning.